SCB เสนอหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดอกเบี้ย ขายลูกค้า High Net Worth ผลตอบแทนสูงสุด 2.50%

เรื่องที่น่าสนใจ

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดอกเบี้ย THOR Link Binary Note เป็นรายแรกของประเทศไทย เสนอขายระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ อายุโครงการ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน รับผลตอบแทนสูงสุด 2.50% ต่อปี คุ้มครองเงินต้น 100% เจาะกลุ่มลูกค้า High Net Worth เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่รุนแรง และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

นายแพททริก ปูเลีย Head of Financial Markets Function ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยว่า จากความนิยมใช้อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase (THOR – อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร) เริ่มแพร่หลายและมีสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างโอกาสนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่อ้างอิงดอกเบี้ยดังกล่าวในเชิงลึกได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้สามารถริเริ่มสร้างตราสารอนุพันธ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม ธนาคารจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ THOR Link Binary Note เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนในตลาดการเงินที่กำลังขยายตัว

โดยธนาคารได้เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภท THOR Link Binary Note ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ รุ่น SCB24OE เสนอขายระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 อายุการลงทุน 2 ปี (21 ต.ค.2565-21 ต.ค.2567) และคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน ซึ่งธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนทั้งสิ้นจำนวน 8 งวด เริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 23 มกราคม 2566 และสิ้นสุดงวดสุดท้ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2567 มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ดังนี้

1) หากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบ Compound ของ THOR ระยะเวลา 3 เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.25% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 2.50% ต่อปี
2) หากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบ Compound ของ THOR ระยะเวลา 3 เดือนมากกว่า 2.25% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 0% ต่อปี

อนึ่ง อัตราดอกเบี้ย THOR มีความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.00% และ THOR อยู่ที่ 0.98995% ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท THOR Link Binary Note จะเน้นเสนอขายกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท สำหรับจุดเด่นของหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบไม่รุนแรงในช่วงอายุของการลงทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำ และสามารถยอมรับได้กรณี Worst case ที่ผลตอบแทนบางงวดหรือทุกงวดอาจได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ 0% ต่อปี ถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวะและโอกาสการลงทุนในช่วงเวลานี้ เหมาะสำหรับการออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท THOR Link Binary Note เนื่องจากมองว่า ดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับขึ้นได้ไม่มากนัก การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนธันวาคมนี้ ผลการประชุมอาจมีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 1.25% และ THOR มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปสู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2566 จะเป็นขาขึ้นตามทิศทางของโลก แต่คาดว่า กนง. น่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ช้ากว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เพราะประเทศไทยแม้เศรษฐกิจกำลังขยายตัวดี แต่มีหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากๆ จะกระทบต่อการบริโภค และส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังเริ่มดีขึ้น

ดังนั้น จึงมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.75%-2.00% และในปี 2567 มองว่าอัตราเงินเฟ้อโลกน่าจะปรับตัวลดลง สหรัฐฯ จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยของไทย และคาดว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อ โดยจะทำให้ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะเข้าสู่จุดสมดุล ดังนั้น ในช่วงเวลานี้การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงดังกล่าวนับว่าเป็นหลุมหลบภัยที่ดีในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตการลงทุนในช่วงภาวะตลาดโลกมีความผันผวน หรืออาจเผชิญกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกก็ตาม